Besøg en genbrugsstation

Klassen kan få en gratis rundvisning på genbrugsstationen på Snapindvej 21. Kontakt kommunikationsmedarbejder Dorthe Lind på 63 13 82 27 eller dlc@odenserenovation.dk.
Et besøg på en genbrugsstation giver en fin forståelse for at affald er en vigtig ressource

Varighed: ca. 60 minutter
(for børnehaver og indskoling dog ca. 30 min)

Sted: Genbrugsstationen, Snapindvej 21 i Bolbro.

Booking: Kontakt kommunikationsmedarbejder Dorthe Lind på 63 13 82 27 eller dlc@odenserenovation.dk.

Sikkerhed:
En genbrugsstation er en arbejdsplads: Biler skal læsse affald af, containere skal flyttes osv. For at øge sikkerheden skal alle under rundvisningen have sikkerhedsveste på, som udlånes af Odense Renovation. Lærerne bedes hjælpe med at holde børnene samlet omkring rundviseren i ro og mag, så alle får en god oplevelse.

Forberedelse
Det giver det optimale udbytte, hvis rundvisningen er en del af et længere forløb om miljø eller affald i klassen. Mange skoler bruger et besøg på en genbrugsstation enten som optakt til et undervisningsforløb eller som afslutning. Klassen er velkommen til at forberede nogle spørgsmål hjemmefra, som de kan få svar på under rundvisning. Besøger man genbrugsstationen efter at have samlet affald ind i lokalområdet, er det muligt at aflevere de fleste typer af det indsamlede affald på genbrugsstationens containere.

Indhold
Rundviseren vil med udgangspunkt i stationens indretning og containere fortælle om affaldssortering og genbrug ved Odense Renovation. Få f.eks. noget at vide om, hvor meget affald en Odense-borger smider ud, hvad toiletter kan genbruges til eller hør om kompost.
Rundvisningen tilpasses elevernes alder.

Rundvisningen er gratis.